2diabeat programma

Samen de opmars van diabetes type 2 stoppen

Door vergrijzing en onze leefstijl krijgen steeds meer mensen te maken met diabetes type 2. Deze aandoening heeft veel impact op de kwaliteit van leven van mensen én zorgt voor een toename van de kosten voor de Nederlandse maatschappij. Het realiseren van een trendbreuk in de toename van diabetes type 2, vraagt door haar omvang en complexiteit van het vraagstuk hierop om landelijke samenwerking. Dat is de reden dat als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord het meerjarig programma 2diabeat is gestart. Het brengt direct betrokken mensen en partijen bij elkaar zodat de aanwezige kennis, expertise en ervaring gedeeld, benut en verrijkt wordt. In het programma gaan we verder samen op zoek naar nieuwe inzichten en naar nog niet betrokken partijen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren vanuit een andere invalshoek.

Na de kwartiermakersfase start begin 2021 de programmafase

Na een periode van analyse en voorbereiding van implementaties van ‘aangesterkte’ interventies start het daadwerkelijk programma in 2021. In de programmafase gaan implementatiepartners in hun eigen regio, wijk of buurt aan de slag. Na een bepaalde periode start de volgende implementatie. Deze profiteert van de leerervaringen van de daaraan voorafgaande implementatie. De implementaties zijn zo te zien als expedities om met elkaar te leren en door te ontwikkelen. In de landelijke learning community die zich steeds verder uitbreidt, worden kennis en ervaringen gedeeld.

Landelijke learning community

Vanuit het programma wordt op verschillende manieren gefaciliteerd dat er maximaal geleerd wordt van elkaars kennis en ervaring. Daarmee voorkomen we dat dezelfde ‘ fout’ onnodig nog een keer gemaakt wordt en creëren we synergie effecten. Met de landelijke learning community die in de kwartiermakersfase is ontstaan en zich verder uit blijft breiden met iedere nieuwe implementatie of andere programma activiteit, wordt in diverse vormen gewerkt aan de verdere invulling van de programmalijn van 2diabeat.

Help je mee met onze inventarisatie op leefstijlinterventies?!

2diabeat brengt belangrijke leefstijlinterventies voor het voorkomen of verminderen van (pre)diabetes type 2 in kaart. Dat is randvoorwaardelijk voor het gezamenlijk werken aan een landelijke integrale aanpak om de toename van diabetes type 2 af te remmen.

Werk jij met een (best practice) interventie waarvan je vindt dat deze verschil maakt, of potentie heeft om dat te doen? Vul dan hieronder jouw gegevens en de gegevens van de interventie in. Een van de doelen van het 2diabeat programma is het identificeren en selecteren van interventies met (potentiële) impact om samen met deze interventies aan de slag te gaan om te versnellen, op te schalen of verder te verbeteren. In het eerste kwartaal van 2020 organiseren we regiobijeenkomsten waarvoor je je kunt aanmelden als je een actieve bijdrage wil leveren aan het programma. Houd voor meer Informatie hierover de website in de gaten of schrijf je in voor updates van het programma.

Aanmeldformulier interventies

Programmateam ontwerpfase 2diabeat

VWS heeft de ontwerpfase voor 2diabeat belegd bij ANBI-stichting VitaValley, die samen met de Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland en BeBright het programma coördineert en uitvoert. In de ontwerpfase worden vertegenwoordigers van andere partijen betrokken in het programma, zoals zorgverzekeraars, GGD-organisaties, kennisorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten.

Fasering en planning

Planning Ontwerpfase

November/december: expertbijeenkomsten
Januari/februari: regiobijeenkomsten
Maart: expertbijeenkomsten
Eind maart: Workshop 2diabeat tijdens de werkconferentie ‘Preventie in het zorgstelsel’

Realisatiefase – Q2 en Q3 2020

Programmafase – 2021 – 2027