Aanpak

Een integrale aanpak met lokale inbedding onder een landelijke paraplu

Alleen samen kunnen we de opmars van diabetes type 2 in Nederland stoppen. Gebaseerd op wetenschap en in samenwerking met circa 200 experts en ervaringsdeskundigen is een integrale aanpak ontwikkeld om de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen.

Download het plan

Lokaal aan de slag!

De integrale aanpak heeft een lokale inbedding onder een landelijke paraplu. De aanpak wordt toegepast in de directe leefomgeving van mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en bij mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2. Door het stimuleren en ondersteunen van mensen in het aanpassen van hun leefstijl kunnen we diabetes voorkomen, de effecten verminderen of zelfs genezen. De leefomgeving speelt hierbij een essentiële rol. Het individu staat daarbij centraal en zelfregie is het uitgangspunt.

Kenmerken aanpak

  • Bij deelnemende 2diabeat locaties wordt het aanbod rond gezond leven in kaart gebracht via een toegankelijke leefstijlkaart.
  • Het aanbod wordt geëvalueerd met de doelgroepen en waar mogelijk verrijkt, inspelend op de voorkeuren van de bewoners. Ook niet-professionals zijn welkom om bij te dragen.
  • Er worden gezamenlijk ‘sprankels’ georganiseerd om de beweging richting gezonde leefstijl lokaal op gang te brengen.
  • Er wordt gestreefd naar de betrokkenheid van een breed netwerk van lokale actoren om mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Dit betreft niet alleen professionals uit het medisch en sociaal domein, maar bijvoorbeeld ook medewerkers van sportscholen, werkomgevingen en supermarkten.
  • Deelnemende locaties krijgen toegang tot een digitaal platform om het lokale netwerk te verbinden én kennis en ervaring uit te wisselen met andere wijken en tussen disciplines.
  • Voor de actoren is er een toolbox met hulpmiddelen die ingezet kunnen worden voor leefstijlondersteuning. Ook zijn er praktische hulpmiddelen om de 2diabeat aanpak uit te voeren.
  • De effectiviteit van de aanpak zal worden onderzocht op zowel lokaal als landelijk niveau.

De aanpak bestaat daarmee uit drie componenten: (1) implementeren (2) leren en innoveren (3) onderzoeken

De 2diabeat aanpak

In de lokale configuratie richt 2diabeat zich op vier kernelementen:

Doelgroep: door gesprekken met bewoners worden subgroepen met hun specifieke behoeften en interesses geduid om een passend aanbod  inzichtelijk te maken

Activiteiten: 2diabeat maakt alle activiteiten inzichtelijk die kunnen bijdragen aan leefstijlbevordering van de doelgroep en eventueel missende activiteiten worden lokaal geïnitieerd. Aanbod is afgestemd op de doelgroep

Actoren en aanjager: 2diabeat brengt actoren in kaart om te verenigen in een samenwerkingsverband. Een lokale aanjager heeft een verbindende rol, is coördinator van het netwerk van actoren en het eerste aanspreekpunt voor de landelijke support

Sprankels: om doelgroepen te activeren en een gezamenlijke ‘movement’ richting een gezonde leefstijl op gang te brengen en te behouden, zal 2diabeat impulsen organiseren passend bij de interesses van de doelgroep

De landelijke support van 2diabeat – ter ondersteuning van de lokale implementaties – bestaat tevens uit vier kernelementen:

Leer- & innovatienetwerk: ervaringen van lokale implementaties worden actief uitgewisseld via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten

Basisaanpak & toolbox: met de opgedane inzichten uit het leer- en innovatienetwerk en lokaal onderzoek, verrijken we continue de basisaanpak en toolbox die de basis vormen van de lokale aanpak

Landelijke coördinatie: vanuit landelijke coördinatie worden implementaties voorbereid en configuraties uitgevoerd en ondersteund waar nodig met inzichten en ideeën

Onderzoek: alle lokale implementaties worden onderzocht op basis van een nog te ontwikkelen effecten- en meetkader. Ook het 2diabeat-programma zelf is object van onderzoek