Auteur archieven: Dorien Faber

We zijn van start: de eerste drie expertbijeenkomsten van 2diabeat zijn een feit!

Op 29 november sprak een groep van twintig experts, inclusief een aantal ervaringsdeskundigen, met elkaar over drie onderwerpen: De onderbouwing van de maatschappelijke urgentie om meer in te zetten op leefstijlveranderingen om diabetes type 2 te voorkomen of om te keren; Het overzicht van stakeholders die bij de opzet en uitvoering van 2diabeat een waardevolle