Leefstijlinterventies en diabetes type 2

Presentaties en uitkomsten van bijeenkomsten van 2diabeat

Expertbijeenkomsten

Hieronder vindt u de terugkoppeling van de drie expertbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

Expertbijeenkomst 29 november – Maatschappelijke analyse

Expertbijeenkomst 4 december – Segmentatie

Expertbijeenkomst 16 december – Impactmodel

Regiobijeenkomsten

Hieronder vindt u de presentatie terug die gebruikt is tijdens de regiobijeenkomsten in Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Op basis van de input die daarop ontvangen is, wordt verder gewerkt aan het vervolg van het programma. De nieuwe inzichten worden in een vervolgstap weer gedeeld.

Presentatie regiobijeenkomsten

Komende activiteiten op de agenda

Op 30 maart 2020 verzorgt 2diabeat een workshop tijdens de werkconferentie ‘Preventie in het zorgstelsel’ die georganiseerd wordt door ZN, VNG en Rijskoverheid.