Doe mee!

Help de opmars van diabetes type 2 in jouw wijk of dorp te stoppen!

2diabeat in jouw wijk of dorp

Alleen samen kunnen we de opmars van diabetes type 2 in Nederland stoppen. Met de lokale aanpak van 2diabeat werken wijkbewoners en professionals samen om de leefstijl van mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 te veranderen.

Wil jij de opmars van diabetes type 2 ook in jouw wijk stoppen? Lees onder de video meer over het aanmeldproces of meld je direct aan voor een verkennend gesprek.

Hieronder ook een korte uitleg via een video van ons YouTube-kanaal.


2diabeat focust op preventie van diabetes type 2. Door middel van een integrale aanpak, waarin wordt samengewerkt met lokale sleutelfiguren, worden mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 én mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2 gestimuleerd en ondersteund om hun leefstijl aan te passen, waardoor de kwaliteit van leven kan worden verbeterd.

2diabeat gelooft in de kracht van de directe leefomgeving van het individu. Daarom betrekt 2diabeat lokale actoren zoals huisartsen, fysiotherapeuten, sport- en beweegprofessionals, werkgevers, (religieuze) gemeenschappen, gemeenten en betrokken wijk- en dorpsbewoners bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van mensen met diabetes type 2. Hierbij wordt de wijk- of dorpsbewoner en zijn of haar leefomgeving centraal gesteld en wordt de aandacht gelegd op beter eten, meer bewegen, aandacht voor mentale gezondheid en voldoende ontspanning en slaap.

Wanneer een wijk of dorp meedoet aan 2diabeat, wordt het lokale aanbod omtrent gezond leven geanalyseerd en in kaart gebracht via een toegankelijke online leefstijlkaart. Daarnaast wordt een groot netwerk van wijkbewoners en lokale professionals betrokken bij 2diabeat. Dit betreft niet alleen professionals uit het medisch en sociaal domein, maar bijvoorbeeld ook medewerkers van sportscholen, supermarkten en andere lokale bedrijven. Al deze personen bij elkaar worden ‘actoren’ genoemd.

Deelnemende actoren krijgen toegang tot een digitaal platform met daarin o.a. een praktische toolbox met handvatten om mensen te bereiken en ondersteunen bij het aanpassen van hun leefstijl. Bewoners krijgen bovendien toegang tot de online leefstijlkaart dat hen inzicht biedt in het gezondheidsaanbod in hun wijk of dorp. Daarnaast kunnen lokale actoren, in afstemming met bewoners, nieuwe passende en motiverende activiteiten starten. Dit alles wordt vanuit het landelijke programma begeleid, ondersteund en onderzocht.

Waarom meedoen met 2diabeat in jouw wijk of dorp?

  • Je ontvangt landelijke support om de opmars van diabetes type 2 in jouw wijk te stoppen;
  • Je wordt onderdeel van een landelijk leer- en innovatienetwerk waarin ervaringen en kennis worden uitgewisseld;
  • De aanpak van 2diabeat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Bij de ontwikkeling van het programma is gekeken naar de werkzame elementen van eerdere succesvolle integrale wijkaanpakken;
  • 2diabeat sluit zoveel mogelijk aan bij de initiatieven en samenwerkingsverbanden die er lokaal al zijn en versterkt deze waar mogelijk. Daarnaast is 2diabeat onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en draagt daarmee bij aan een gezonder Nederland.

Wil je meer weten over 2diabeat of heb je vragen over het programma? Meld je direct aan voor een verkennend gesprek via secretariaat@2diabeat.nl.

Ik wil mijn wijk of dorp aanmelden voor 2 diabeat. Hoe werkt dat?

Wanneer je jouw wijk of dorp aanmeldt voor 2diabeat, doorloop je een proces met drie verschillende fases. Klik op de uitschuif menu’s om meer te weten te komen over elke fase.

In de selectiefase kijken we of de aanpak van 2diabeat past bij de huidige situatie in jouw wijk of dorp. Dit doen we door verkennende gesprekken met een gevarieerde groep actoren ook wel de ‘verkenners’ genoemd.

Als de ambities op één lijn blijken te liggen, organiseren we een startpositie workshop. Hierbij wordt de huidige leefomgeving van bewoners uitvoerig geanalyseerd door het team van 2diabeat en een brede groep lokale actoren. De lokale verkenners stellen deze groep zorgvuldig samen. Aan het einde van deze sessie wordt besloten om wel of niet te starten met 2diabeat. Bij een “GO!” ondersteunt het programmateam van 2diabeat bij het selecteren van een lokale aanjager en bij het eventueel aanvragen van financiering voor deze lokale aanjager.

Een voorbeeld van een lokale aanjager is bijvoorbeeld een gezondheidsmedewerker uit het dorp of een fysiotherapeut uit de wijk. De taken van de lokale aanjager zal in een kleine wijk of klein dorp één dag per week in beslag nemen. In grotere wijken en dorpen is meer tijd nodig.

In de configuratiefase gaat de aanjager aan de slag om zijn of haar wijk voor te bereiden op de implementatie van 2diabeat. Hierbij wordt de aanjager een dagdeel per week ondersteund door een 2diabeat wijkadviseur.

De werkzaamheden van de lokale aanjager zijn onder andere:

  • Het netwerk van wijkbewoners en professionals uitbreiden en samenbrengen;
  • In gesprek gaan met wijkbewoners om hun behoeften in kaart te brengen;
  • Het lokale aanbod van deelnemende organisaties en professionals inzichtelijk maken op een lokale leefstijlkaart (klik hier voor een voorbeeld uit de wijk Geitenkamp in Arnhem);
  • Deelnemende professionals en organisaties uit de wijk of het dorp toelaten tot het online platform en hen toegang geven tot de toolbox van 2diabeat;
  • Inspirerende en activerende activiteiten (‘sprankels’) bedenken en organiseren om een positieve leefstijlverandering op gang te brengen in de wijk;
  • Het organiseren van de kick-off.

In de implementatiefase gaat 2diabeat echt van start. Deelnemende professionals en organisaties weten elkaar te vinden en worden – mede via een online kennis- en innovatie platform – ondersteund door tools, praktische hulpmiddelen en de lokale leefstijlkaart. Hierdoor worden zijn ondersteund om de doelgroepen te stimuleren tot een gezonde leefstijl.

De lokale aanjager heeft een belangrijke rol door het stimuleren van actoren, het lokale netwerk steeds verder uit te breiden, eventueel ontbrekend lokaal aanbod aan te wakkeren en inspirerende activiteiten (‘sprankels’) te organiseren. Hierbij heeft hij of zij wekelijks contact met de 2diabeat wijkadviseur en zijn er intervisiemomenten met andere lokale aanjagers. Daarnaast worden webinars georganiseerd rond specifieke thema’s om het kennisniveau van de lokale aanjager up-to-date te houden.

Tevens is er aandacht voor het ontwikkelen van businesscases (Social Return On Investment analyses), op landelijk en wijkniveau. Tot slot werkt de aanjager mee aan een onderzoek om de werking van de aanpak van 2diabeat te evalueren.

Neem contact met ons op!

Wil je kennismaken en meer te weten komen over 2diabeat in jouw wijk of dorp? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek met een van onze wijkadviseurs. Zo kunnen we samen bepalen of er een match is tussen jouw lokale initiatief en 2diabeat.

Partner of ambassadeur worden?

Wil je onderdeel worden van 2diabeat? Er zijn allerhande mogelijkheden om je als organisatie of individu bij ons aan te sluiten. Van een strategisch partnerschap tot warme betrokkene. Neem ook dan contact met ons op!

Stel ons je vraag!