Doe mee!

Word onderdeel van 2diabeat

2diabeat in jouw wijk of dorp

Alleen samen kunnen we de opmars van diabetes type 2 in Nederland stoppen. De 2diabeat aanpak kan toegepast worden in een wijk of dorp. Het heeft de voorkeur te starten op een locatie waar al sprake is van een samenwerking tussen actoren, in meer of mindere mate. Het proces tot het worden van een 2diabeat wijk begint met verkennende gesprekken. Hieronder wordt het gehele proces toegelicht.

De 2diabeat aanpak focust op preventie en stelt het individu in zijn leefomgeving centraal. Vanuit deze lokale omgeving, een wijk of dorp, worden mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 ‘getriggered’ om hun leefstijl te verbeteren. Dit gaat dus over beter eten, meer bewegen, stressbeheersing en voldoende slaap.

Op locatie wordt al het aanbod rond gezond leven in kaart gebracht en wordt een breed netwerk van lokale actoren in stelling gebracht om mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Dit betreft niet alleen professionals uit het medisch en sociaal domein, maar bijvoorbeeld ook medewerkers van sportscholen, werkomgevingen en supermarkten.

Met vrij te kiezen tools uit de 2diabeat toolbox krijgen de actoren handvatten om mensen te bereiken en te ondersteunen bij de leefstijlverbetering. Afgestemd op de wensen van de doelgroepen, kunnen ook nieuwe activiteiten worden gestart. Dit alles wordt vanuit het landelijke programma begeleid, ondersteund en onderzocht.

Voordelen van deelname aan 2diabeat met jouw wijk of dorp

  • Wetenschappelijk onderbouwde aanpak
  • Onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord
  • Landelijke support vanuit 2diabeat
  • Je wordt onderdeel van een landelijk leer- en innovatienetwerk waarin ervaringen en kennis worden uitgewisseld

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Meer weten over het proces?

Het proces: selectiefase

In de selectiefase kijken we of de 2diabeat aanpak past bij de huidige situatie in jouw wijk of dorp. Dit doen we door verkennende gesprekken, waar het liefst al snel een divers groepje lokale ‘verkenners’ bij aanhaakt. Als de ambities op één lijn blijken te liggen organiseren we een startpositie workshop. Hierbij wordt de huidige situatie rond de lokale context en haar bewoners uitvoerig geanalyseerd door het 2diabeat-team en in een sessie met een brede groep lokale actoren onder de loep genomen. De lokale “verkenners” stellen deze groep zorgvuldig samen. Aan het einde van de sessie besluiten we wel of niet te starten met 2diabeat. Bij een “GO!” ondersteunt 2diabeat bij het selecteren van een lokale aanjager en bij het eventueel aanvragen van financiering voor deze lokale aanjager. De rol van lokale aanjager zal ongeveer één dag per week in beslag nemen.

Het proces: configuratiefase

In de configuratiefase gaat de aanjager aan de slag om zijn of haar wijk voor te bereiden op de 2diabeat aanpak. Hierbij wordt de aanjager een dagdeel per week ondersteund door een 2diabeat wijkadviseur.

Werkzaamheden zijn onder andere:

  • Het netwerk van actoren uitbreiden en samenbrengen;
  • In gesprek gaan met de bewoners om hun behoeften in kaart te brengen;
  • Actoren en aanbod inzichtelijk maken op lokale leefstijlkaart (klik hier voor een preview);
  • Actoren toelaten tot het online platform en de 2diabeat toolbox met tools die hen ondersteunen om bewoners aan te zetten tot een gezonde leefstijl;
  • Sprankels bedenken om een positieve leefstijlbeweging op gang te brengen in de wijk;
  • Kick-off organiseren.

Het proces: implementatiefase

In de implementatiefase gaat de 2diabeat aanpak echt van start. Actoren weten elkaar te vinden en worden – mede via een online kennis & innovatieplatform – ondersteund door tools, praktische hulpmiddelen en de lokale leefstijlkaart, waardoor ze in staat zijn bewoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl. De lokale aanjager heeft een belangrijke rol door het stimuleren van actoren, het lokale netwerk steeds verder uit te breiden, eventueel ontbrekend lokaal aanbod aan te wakkeren en sprankels te organiseren.

Hierbij heeft hij of zij wekelijks een halfuur contact met de 2diabeat wijkadviseur en zijn er intervisiemomenten met andere lokale aanjagers. Daarnaast worden webinars georganiseerd rond specifieke thema’s.

Tevens is er aandacht voor het ontwikkelen van businesscases (Social Return on Investment analyses), op landelijk en wijkniveau. Tot slot werkt de aanjager mee aan een onderzoek om de werking van de 2diabeat aanpak te evalueren.

Neem contact met ons op!

Wil je kennismaken en meer te weten komen over 2diabeat in jouw wijk of dorp? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek met een van onze wijkadviseurs. Zo kunnen we samen bepalen of er een match is tussen het lokale initiatief en 2diabeat.

Partner of ambassadeur worden?

Wil je onderdeel worden van 2diabeat? Er zijn allerhande mogelijkheden om je als organisatie of individu bij ons aan te sluiten. Van een strategisch partnerschap tot warme betrokkene. Neem ook dan contact met ons op!

Vraag ons