Categorie archieven: Actueel

Terugblik tweede expertbijeenkomst Segmentatie

In gesprek met de experts Door de maatregelen als gevolg van het corona-virus vond de bijeenkomst deze keer online plaats. In de bijeenkomst sprak Irene Mommers met aanwezigen over de opbrengsten van het programmateam omtrent de ontwikkelde aanpak voor de programmafase. In die aanpak staat het individu in zijn of haar leef- en werkomgeving centraal.

Terugblik tweede expertbijeenkomst Impactmodel 2diabeat

Eerste prognose: “Iedere geïnvesteerde euro in 2diabeat levert in 8 jaar 3,7 euro aan maatschappelijk rendement” Het programmateam presenteerde op 2 maart ‘versie 0.2’ van een Social Return On Investement analyse van het programma 2diabeat. Het team maakte daarvoor gebruik van de input van de eerste expertmeeting en data afkomstig uit uitgebreid voorbereidend deskresearch. Pim

Terugblik regiobijeenkomsten: waardevolle bijdrage aan analysefase

Ruim 100 mensen leverden een waardevolle bijdrage in de eerste fase van 2diabeat! In november en december droeg een grote groep (ervarings)deskundigen met een diverse achtergrond uit verschillende soorten organisaties bij aan de eerste analysefase in een drietal expertbijeenkomsten. Deze analyse levert de ingrediënten voor de aanpak die we in de realisatiefase na maart gaan

Regiobijeenkomsten in februari 2020

Waarom aansluiten bij regiobijeenkomsten? In het najaar hebben deskundigen in expertbijeenkomsten bijgedragen aan de inventarisatie en analyse van interventies en doelgroepen. De opbrengst hiervan delen we graag met u om te verkennen op welke manier de inzichten van waarde zijn voor u en uw regio. Na de analysefase van 2diabeat gaan we namelijk met een

We zijn van start: de eerste drie expertbijeenkomsten van 2diabeat zijn een feit!

Op 29 november sprak een groep van twintig experts, inclusief een aantal ervaringsdeskundigen, met elkaar over drie onderwerpen: De onderbouwing van de maatschappelijke urgentie om meer in te zetten op leefstijlveranderingen om diabetes type 2 te voorkomen of om te keren; Het overzicht van stakeholders die bij de opzet en uitvoering van 2diabeat een waardevolle