Over ons

De 2diabeat aanpak is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door de volgende partijen:

Het programma 2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en ontvangt financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
De landelijke organisatiestructuur van 2diabeat bestaat uit een regieteam en een programmateam.

Regieteam

Het regieteam is verantwoordelijk voor het creëren van maatschappelijk draagvlak en bestaat uit landelijke vertegenwoordigers van het diabetesveld, zorg, welzijn, lokale overheden en werkgevers.

Op 1 maart is het regieteam gestart met drie personen. Het is de bedoeling om het regieteam met andere partijen uit te breiden, waaronder Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Edith Mulder
directeur Diabetesvereniging Nederland (voorzitter regieteam)

Marja van Strien
directeur Nederlandse Diabetes Federatie

Rens Vandeberg
adjunct-directeur Diabetes Fonds

Programmateam

Het 2diabeat-programmateam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 2diabeat-aanpak. Dit team bestaat uit de volgende personen:

Elize van Ballegooie
programmateam en wijkadviseur

Dorien Faber
programmateam

Frieda van der Jagt
programmateam

Arjo Mans
programmateam en wijkadviseur

Daphne Moeradi
programmateam en wijkadviseur

Irene Mommers
programmamanager

Pauline Mourits
programmateam

Maarten Ploeg
programmamanager

Angela de Rooij
programmateam

Meer weten over de governance van 2diabeat?

Klik hier