Over ons

De aanpak van 2diabeat is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door de volgende partijen:

2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en ontvangt financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Regieteam

De landelijke organisatiestructuur van 2diabeat bestaat uit een regieteam en een programmateam. Het regieteam is verantwoordelijk voor het creëren van maatschappelijk draagvlak en bestaat uit landelijke vertegenwoordigers van het diabetesveld, zorg, welzijn, lokale overheden en werkgevers.

Op dit moment bestaat het regieteam uit drie personen. In de nabije toekomst is het de bedoeling om het regieteam met andere partijen uit te breiden, waaronder Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Edith Mulder
directeur Diabetesvereniging Nederland (voorzitter regieteam)

Marja van Strien
directeur Nederlandse Diabetes Federatie

Rens Vandeberg
adjunct-directeur Diabetes Fonds

Programmateam

Het programmateam van 2diabeat is verantwoordelijk voor de uitvoering 2diabeat. Heb je een vraag over het programma van 2diabeat? Neem contact op met het programmateam via secretariaat@2diabeat.nl

Maarten Ploeg
programmadirecteur

Daphne Moeradi
programmateam en wijkadviseur

Angela de Rooij
programmateam

Evelien Schipper
Wijkadviseur

Dorien Faber
programmateam

Arjo Mans
programmateam en wijkadviseur

Frieda van der Jagt
programmateam

Lisette Piepers
programmateam

Irene Mommers
Strategisch adviseur

Meer weten over de landelijke organisatie van 2diabeat?

Klik hier voor een organogram