Over 2diabeat

Samen de opmars van diabetes type 2 stoppen

Diabetes type 2: een maatschappelijke uitdaging

Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe in Nederland. Deels komt dit door vergrijzing. Andere belangrijke oorzaken zijn onze leefstijl en onze leefomgeving die een gezonde leefstijl niet ondersteunt. Meer dan 80% van de volwassenen haalt de normen voor bewegen, voeding en slapen van de Gezondheidsraad niet. Gezondheidsbevordering, ofwel mensen aanzetten tot en ondersteunen bij gezond gedrag, is daarom nodig.

Een veelvoorkomende chronische aandoening is diabetes type 2. Waar decennia geleden vooral oudere mensen diabetes type 2 ontwikkelden, is de gemiddelde leeftijd waarop deze aandoening zich aandient, inmiddels drastisch gedaald. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2 en naar schatting hebben even zoveel mensen prediabetes.

Als we niets doen is de verwachting dat het huidige aantal van 1,1 miljoen mensen met diabetes type 2 zal toenemen tot 1,5 miljoen in 2040.

Het programma 2diabeat

Het programma 2diabeat is geïnitieerd door het diabetesveld en door VWS opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord. Het doel is om een trendbreuk te realiseren in de groei van het aantal mensen met diabetes type 2. Een gezonde leefstijl kan deze aandoening voorkomen, omkeren of de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Daarom zet 2diabeat in op leefstijlverandering. De pijlers van een gezonde leefstijl zijn:

Beweging
Voeding
Ontspanning & Slaap
Mentale gezondheid

Gebaseerd op bestaande onderzoeken en samen met circa 200 experts, ervaringsdeskundigen en professionals is een integrale aanpak ontwikkeld.
We zijn trots op deze co-creatie en verrast door de ambities. De vele ervaringen met integrale aanpakken, reeds onderbouwde interventies, lopende projecten en onderzoeken zijn allemaal verwerkt in deze aanpak. Samen kom je verder, is maar al te waar gebleken. Samenwerking zorgt voor een optimale aansluiting van wetenschap, beleid en systeem met de hands-on-mentaliteit in de praktijk.

2diabeat is klaar voor de volgende fase!

De uitdaging om de groei van het aantal mensen met diabetes type 2 te stoppen is groot. Gesterkt door het enthousiasme en de support van de vele experts, ervaringsdeskundigen en professionals met wie we het genoegen hebben te mogen samenwerken, gaan we verder.

Begin 2021 zijn de eerste locaties gestart met het daadwerkelijk vormgeven van de 2diabeat aanpak. Wil jij ook meedoen met jouw wijk of dorp?