Samen de opmars van diabetes type 2 stoppen

doe mee! Updates ontvangen?

Over 2diabeat

2diabeat is een meerjarig landelijk programma waarin burgers, patiënten, zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD-organisaties en bedrijven de handen ineenslaan om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. We bekijken samen hoe we bestaande initiatieven en interventies kunnen versterken, combineren of vernieuwen. We brengen de aanwezige kennis en ervaring bij elkaar om een groter effect te bereiken.

Bekijk het 2diabeat programma

2diabeat is een initiatief dat voortvloeit uit het Nationaal Preventieakkoord

“Om de lokale problemen aan te pakken en de gezondheid te verbeteren van mensen en van Nederland als geheel, willen we meer doen ter preventie van overgewicht, obesitas en hieraan gerelateerde ziekten. Dit is een complexe opgave, waar geen van de partijen in dit akkoord individueel voor verantwoordelijk kan zijn, maar waaraan iedereen een steentje kan bijdragen.”

Wil je graag betrokken zijn en een bijdrage leveren?

Neem contact op

De ontwerpfase van 2diabeat is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) belegd bij een samenwerking van:

Lees het nationaal preventieakkoord (opent in een nieuw tabblad)