Samen de opmars van diabetes type 2 stoppen

doe mee met jouw wijk! Download het plan

Alleen samen kunnen we de opmars van diabetes type 2 in Nederland stoppen!

Een gezonde leefstijl is van essentieel belang om diabetes type 2 te voorkomen en om te keren. 2diabeat zet daarom in op leefstijlverandering.

2diabeat gelooft in de kracht van de directe leefomgeving van het individu. Daarom betrekt 2diabeat lokale actoren zoals huisartsen, fysiotherapeuten, sport- en beweegprofessionals, werkgevers, (religieuze) gemeenschappen, gemeenten en betrokken wijk- en dorpsbewoners bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van mensen met diabetes type 2. Door middel van lokale samenwerking kunnen we de opmars van diabetes type 2 stoppen!

Onze aanpak

Door middel van een integrale aanpak, waarin wordt samengewerkt met lokale sleutelfiguren, worden mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 én mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2 gestimuleerd en ondersteund om hun leefstijl aan te passen, waardoor de kwaliteit van leven kan worden verbeterd.

Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, bevat werkzame elementen van eerdere succesvolle wijkaanpakken en is in samenwerking met circa 200 experts en ervaringsdeskundigen tot stand gekomen.

2diabeat is geïnitieerd en wordt uitgevoerd
door de volgende partijen:

2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord

Lees het nationaal preventieakkoord