Doe mee!

Help de opmars van 2diabetes type 2 in jouw gemeente te stoppen!

2diabeat in jouw gemeente

Alleen samen kunnen we de opmars van diabetes type 2 in Nederland stoppen. Met de lokale aanpak van 2diabeat werken wijkbewoners en professionals samen om de leefstijl van mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 te veranderen.

Ben jij, binnen je gemeente, bezig met een lokaal preventieakkoord? En wil je de opmars van diabetes type 2 ook in jouw gemeente stoppen? Misschien is de aanpak van 2diabeat ook toepasbaar in jouw gemeente!

Lees meer over het aanmeldproces of meld je direct aan voor een verkennend gesprek.

2diabeat focust op preventie van diabetes type 2. Door middel van een integrale aanpak, waarin wordt samengewerkt met lokale sleutelfiguren, worden mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 én mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2 gestimuleerd en ondersteund om hun leefstijl aan te passen, waardoor de kwaliteit van leven kan worden verbeterd.

2diabeat gelooft in de kracht van de directe leefomgeving van het individu. Daarom betrekt 2diabeat lokale actoren zoals huisartsen, fysiotherapeuten, sport- en beweegprofessionals, werkgevers, (religieuze) gemeenschappen, gemeenten en betrokken wijk- en dorpsbewoners bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van mensen met diabetes type 2. Hierbij wordt de wijk- of dorpsbewoner en zijn of haar leefomgeving centraal gesteld en wordt de aandacht gelegd op beter eten, meer bewegen, aandacht voor mentale gezondheid en voldoende ontspanning en slaap.

Wanneer een wijk of dorp meedoet aan 2diabeat, wordt het lokale aanbod omtrent gezond leven geanalyseerd en in kaart gebracht via een toegankelijke online leefstijlkaart. Daarnaast wordt een groot netwerk van wijkbewoners en lokale professionals betrokken bij 2diabeat. Dit betreft niet alleen professionals uit het medisch en sociaal domein, maar bijvoorbeeld ook medewerkers van sportscholen, supermarkten en andere lokale bedrijven. Al deze personen bij elkaar worden ‘actoren’ genoemd.

Deelnemende actoren krijgen toegang tot een digitaal platform met daarin o.a. een praktische toolbox met handvatten om mensen te bereiken en ondersteunen bij het aanpassen van hun leefstijl. Bewoners krijgen bovendien toegang tot de online leefstijlkaart dat hen inzicht biedt in het gezondheidsaanbod in hun wijk of dorp. Daarnaast kunnen lokale actoren, in afstemming met bewoners, nieuwe passende en motiverende activiteiten starten. Dit alles wordt vanuit het landelijke programma begeleid, ondersteund en onderzocht.

  • Je ontvangt landelijke support om de opmars van diabetes type 2 in jouw wijk te stoppen;
  • Je wordt onderdeel van een landelijk leer- en innovatienetwerk waarin ervaringen en kennis worden uitgewisseld;
  • De aanpak van 2diabeat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Bij de ontwikkeling van het programma is gekeken naar de werkzame elementen van eerdere succesvolle integrale wijkaanpakken;
  • 2diabeat sluit zoveel mogelijk aan bij de initiatieven en samenwerkingsverbanden die er lokaal al zijn en versterkt deze waar mogelijk. Daarnaast is 2diabeat onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en draagt daarmee bij aan een gezonder Nederland.

Wil je meer weten over 2diabeat? Of ben je benieuwd hoe je 2diabeat in jouw gemeente kan implementeren? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Ook kunnen wij een korte pitch verzorgen, bijvoorbeeld voor jouw collega’s of samenwerkingsverband. Na de verkennende gesprekken organiseren we een ‘kick-off’ met een diverse groep wijkbewoners en professionals om te bepalen of de aanpak van 2diabeat passend is in jullie gemeente en of er een match is met 2diabeat. Kortom, we vertellen je er graag meer over!

Vragen? Mail naar secretariaat@2diabeat.nl